กิจกรรมประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม "9.9"
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมเลขท้ายนำโชค
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม ฝากปั๊ป รับโชค
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมปลายเดือน