กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม ล็อคอิน 3 วัน
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมเลขท้ายนำโชค
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรม " Christmas Box "
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม " Happy New Year "